Květná zahrada Kroměříž

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně klasicistním francouzského typu, jako je například ta ve Versailles. Dnes patří Květná zahrada mezi nejvýznamnější zahradní památky, její půvab můžete obdivovat v každém ročním období.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–18.00
 • 140 Kč, bez průvodce (dospělí) Koupit lístek
 • délka 60 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně klasicistním francouzského typu, jako je například ta ve Versailles. Dnes patří Květná zahrada mezi nejvýznamnější zahradní památky, její půvab můžete obdivovat v každém ročním období.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–18.00
 • 190 Kč, pouze v češtině (dospělí) Koupit lístek
 • délka 90 minut
 • max. 40 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

V samém srdci květnice byl mezi léty 1666–1668 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally vystavěn osmiboký centrálně orientovaný pavilon – Rotunda. Její interiér je bohatě a důmyslně zdobený nejen mytologickými výjevy s náměty Ovidiových Proměn, ale také detaily vytvářejícími silnou iluzivní a emotivní atmosféru – okny s různobarevnými skly, mozaikovou podlahou sestavenou z drobných oblázků a především grotty dekorované tufem a lasturami. Centrální prostor pavilonu doplňuje Foucaultovo kyvadlo, které bylo instalováno roku 1908 z iniciativy kroměřížského gymnazijního profesora Františka Nábělka, a jehož pohyb demonstruje zemskou rotaci.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 190 Kč, pouze v češtině (dospělí) Koupit lístek
 • délka 30 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny