Květná zahrada s komentovanou prohlídkou Rotundy

V samém srdci květnice byl mezi léty 1666–1668 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally vystavěn osmiboký centrálně orientovaný pavilon – Rotunda. Její interiér je bohatě a důmyslně zdobený nejen mytologickými výjevy s náměty Ovidiových Proměn, ale také detaily vytvářejícími silnou iluzivní a emotivní atmosféru – okny s různobarevnými skly, mozaikovou podlahou sestavenou z drobných oblázků a především grotty dekorované tufem a lasturami. Centrální prostor pavilonu doplňuje Foucaultovo kyvadlo, které bylo instalováno roku 1908 z iniciativy kroměřížského gymnazijního profesora Františka Nábělka, a jehož pohyb demonstruje zemskou rotaci.

Rotunda je celoročně přístupná pouze s průvodcem. V rámci návštěvnické sezony jsou prohlídky realizovány v pravidelných časových intervalech. Mimo návštěvnickou sezonu je možné prohlídku Rotundy objednat na telefonním čísle +420 724 663 700.

Vysvětlivky ke vstupnému:

Celoroční vstupenka pro jednotlivce:

- celoroční nepřenosná vstupenka pro 1 osobu

- platí pro neomezený počet vstupů do Květné zahrady od zakoupení vstupenky po dobu jednoho roku

 

Celoroční vstupenka pro školy:

- celoroční přenosná vstupenka pro školní třídy, družiny či skupiny do 30 osob

Základní informace

 • délka 30 minut
 • max. 30 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 4.–30. 4. uzavřen
1. 5.–31. 5. uzavřen
1. 6.–30. 9. po–ne 9.00–17.00
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–15.00

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí v produktivním věku 25-64 let 160 Kč
 • Senioři 65ě 130 Kč
 • Mládež 18-24 (resp. dp 25 let) 130 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 130 kČ
 • Děti 6-17 (do 18 let věku) 80 Kč
 • Děti 0-5 (do 6 let věku) zdarma
 • Průvodci držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad v češtině - vstup pouze do Rotundy

 • Jednotné vstupné 60 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny