Květná zahrada s komentovanou prohlídkou Rotundy

V samém srdci květnice byl mezi léty 1666–1668 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally vystavěn osmiboký centrálně orientovaný pavilon – Rotunda. Její interiér je bohatě a důmyslně zdobený nejen mytologickými výjevy s náměty Ovidiových Proměn, ale také detaily vytvářejícími silnou iluzivní a emotivní atmosféru – okny s různobarevnými skly, mozaikovou podlahou sestavenou z drobných oblázků a především grotty dekorované tufem a lasturami. Centrální prostor pavilonu doplňuje Foucaultovo kyvadlo, které bylo instalováno roku 1908 z iniciativy kroměřížského gymnazijního profesora Františka Nábělka, a jehož pohyb demonstruje zemskou rotaci.

Rotunda je celoročně přístupná pouze s průvodcem. V rámci návštěvnické sezony jsou prohlídky realizovány v pravidelných časových intervalech. Mimo návštěvnickou sezonu je možné prohlídku Rotundy objednat na telefonním čísle +420 724 663 700.

Vysvětlivky ke vstupnému:

Celoroční vstupenka pro jednotlivce:

- celoroční nepřenosná vstupenka pro 1 osobu

- platí pro neomezený počet vstupů do Květné zahrady od zakoupení vstupenky po dobu jednoho roku

 

Celoroční vstupenka pro školy:

- celoroční přenosná vstupenka pro školní třídy, družiny či skupiny do 30 osob

Základní informace

 • délka 30 minut
 • max. 30 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.00
1. 5.–30. 9. po–ne 9.00–17.00
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–15.00

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí od 25 do 65 let 160 Kč
 • Senioři 65+ 130 Kč
 • Mládež od 18 let do 25 let 130 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 130 kČ
 • Děti od 6 do 18 let 80 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Průvodci držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad v češtině - vstup pouze do Rotundy

 • Jednotné vstupné 60 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny