Květná zahrada

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně klasicistním francouzského typu, jako je například ta ve Versailles. Dnes patří Květná zahrada mezi nejvýznamnější zahradní památky, její půvab můžete obdivovat v každém ročním období.

Květná zahrada je osovou zahradou založenou v roce 1665 na půdorysu protáhlého obdélníku o rozměrech 300 x 485 metrů s množstvím geometricky stříhané zeleně a květinových ornamentů. Rafinovaná symetrie a perspektiva vás vede zahradou jako mytickým labyrintem, ve kterém objevujete originální architekturu, sochařská díla, bludiště, vodní prvky a zahradní umění.

V samém srdci květnice byl mezi léty 16661668 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally vystavěn osmiboký  centrálně orientovaný pavilon Rotunda. Její interiér je bohatě a důmyslně zdobený nejen mytologickými výjevy s náměty Ovidiových Proměn, ale také detaily vytvářejícími silnou iluzivní a emotivní atmosféru okny s různobarevnými skly, mozaikovou podlahou sestavenou z drobných oblázků a především grotty dekorované tufem a lasturami. Centrální prostor pavilonu doplňuje Foucaultovo kyvadlo, které bylo instalováno roku 1908 z iniciativy kroměřížského gymnazijního profesora Františka Nábělka, a jehož pohyb demonstruje zemskou rotaci.

Rotunda je celoročně přístupná pouze s průvodcem. V rámci návštěvnické sezony jsou prohlídky realizovány v pravidelných časových intervalech. Mimo návštěvnickou sezonu je možné prohlídku Rotundy objednat na telefonním čísle +420 724 663 700.

 

Celoroční vstupenka pro jednotlivce:

- celoroční nepřenosná vstupenka pro 1 osobu

- platí pro neomezený počet vstupů do Květné zahrady od zakoupení vstupenky po dobu jednoho roku

- cena: 450,- Kč
 

 

Celoroční vstupenka pro školy:

- celoroční přenosná vstupenka pro školní třídy, družiny či skupiny do 30 osob

- cena : 3 000,- Kč

Základní informace

 • délka 60 minut
 • neomezeně

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 4.–11. 4. uzavřen
12. 4.–23. 4. po–ne 10.00–15.00
24. 4.–30. 4. po–ne 10.00–16.00
1. 5.–31. 5. po–ne 9.00–17.00
1. 6.–30. 9. po–ne 8.00–18.00
1. 10.–31. 10. po–ne 9.00–16.00
1. 11.–23. 12. po–ne 9.00–15.00
24. 12.–26. 12. uzavřen
27. 12.–31. 12. po–ne 10.00–14.00

Vstupné

bez průvodce

 • Dospělí v produktivním věku 25-64 let 110 Kč
 • Senioři 65+ 90 Kč
 • Mládež 18-24 (resp. do 25 let) 90 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 90 Kč
 • Děti 6-17 (do 18 let věku) 60 Kč
 • Děti 0-5 (do 6 let věku) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min.15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitelé průkazu zaměstnance NPÚ( + až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

rezervace není nutná