Průvodce po Květné zahradě – mobilní aplikace

Pro tuzemské i zahraniční návštěvníky je k dispozici průvodce po Květné zahradě do mobilních telefonů a tabletů v celkem devíti jazycích.

Pracovníci metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži realizují již řadu let komentované prohlídky Květné zahrady. O tyto prohlídky je poměrně značný zájem, ale není vždy reálné vyhovět všem požadavkům. Zároveň se ukázalo, že řada z návštěvníků není vždy schopna přizpůsobit svůj program času pravidelně pořádaných komentovaných prohlídek, případně jim nevyhovuje jejich časová náročnost. Pracovníci centra se jim proto snažili vyjít vstříc a vzhledem k neustále se rozšiřujícímu okruhu lidí používajících tzv. chytré telefony se forma mobilní aplikace ukázala jako nejvhodnější.

 

Průvodce po Květné zahradě – mobilní aplikace