Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Květnou zahradu nechal vybudovat v druhé polovině 17. století olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelkorna. První fáze výstavby, jež představila hlavní část zahrady, proběhla mezi lety 1665–1675. Druhá, doplňující, v průběhu osmdesátých let 17. století. Zahajovací práce řídil italský architekt Filiberto Luchese, po jehož smrti se úkolu zhostil jeho mladší kolega a spolupracovník Giovanni Pietro Tencalla. Květná zahrada byla spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem v Kroměříži v roce 1998 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.


Akce

PO STOPÁCH GÉNIA LOCI aneb OBJEVUJEME KRÁSU BAROKNÍ KROMĚŘÍŽE

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Květná zahrada Kroměříž

20. 6. 2024 – 31. 8. 2024

9.00 – 18.00

Prázdninový program pro rodiny s dětmi

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro děti

Květná zahrada Kroměříž

1. 7. 2024 – 31. 8. 2024

10.00 – 15.00


témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: