Připravuje se odborná konference Historické zahrady Kroměříž 2021

Klub UNESCO Kroměříž a Metodické centrum zahradní kultury při odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži připravují další ročník odborné konference Historické zahrady Kroměříž, který se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 v Květné zahradě v Kroměříži.

---> Původní dvoudenní termín konání konference byl s ohledem na koronavirovou situaci změněn na jednodenní dobu trvání. <---

Posláním a cílem kroměřížských konferencí se zaměřením na historické zahrady je od roku 1998 získávání podnětů, předávání zkušeností pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění na našem území a jejich využívání ke vzdělávacím a kulturním účelům s vědomím, že historické zahrady jsou samy osobě živá umělecká díla.

Témata minulých konferencí: Vývoj zahradní kultury, Technika v historických zahradách, Společenský život v historických zahradách, Co ohrožuje historické zahrady, Voda a vodní stavby v historických zahradách, Nové ve starém, Byliny v památkách zahradního umění.

Stěžejním tématem letošního ročníku bude současné umění v historických zahradách. Téma vykrystalizovalo na základě opakovaných podnětů laické i odborné veřejnosti k realizaci výstav současného umění v Podzámecké a Květné zahradě v Kroměříži. Myšlenku uspořádat odbornou konferenci na dané téma podpořily na svém společném říjnovém zasedání v roce 2019 Sekce pro kulturu a komunikaci a Sekce pro životní prostředí České komise pro UNESCO.

Výstupem konference bude sborník přednesených referátů a souvisejících textů.

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, představitelé samosprávy, státní správy a studenti odborných škol.

Předběžná pozvánka (.pdf)

Související akce

Konference Historické zahrady Kroměříž 2021

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

Květná zahrada v Kroměříži (přednáškový sál)

17. 6. 2021