Květná zahrada se otevírá veřejnosti

Od pondělí 25. května je Květná zahrada otevřená od 8 do 19 hodin, jediným omezením pro návštěvníky prozatím zůstává uzavření pochůzkové lávky na Kolonádě (z technických důvodů, nejméně do 30.6.2020) . Při návštěvě prosíme o dodržování pokynů, které budou vyvěšeny u vstupu do objektu.

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření Covid-19

Upozornění: Návštěvník při nedodržení stanovených podmínek nebude do parku (zahrady, hradního nebo zámeckého areálu) vpuštěn nebo při porušení těchto podmínek bude zaměstnanci NPÚ vykázán, i když má uhrazené vstupné.

  • Návštěvník nesmí vstoupit do prostor parku, zahrady, hradního nebo zámeckého areálu, pokud je v karanténě nebo má akutní zdravotní obtíže odpovídající virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů atd.)
  • Návštěvník je povinen dodržovat pokyny zaměstnanců NPÚ.
  • Návštěvník může vstoupit do parku (zahrady, hradního nebo zámeckého areálu) pouze se zakrytými dýchacími cestami.
  • Je povinen po celou dobu pobytu v parku (zahradě, hradním nebo zámeckém areálu) mít zakryté dýchací cesty s výjimkou dětí do dvou let a osob s těžší poruchou autistického spektra.
  • Návštěvník musí dodržovat stanovené odstupy minimálně 2 m s výjimkou členů domácnosti.
  • Je zakázáno shlukování v parku (zahradě, hradním nebo zámeckém areálu) především pak před WC, před výdejními okénky občerstvení nebo výdejními automaty a prodejními místy s upomínkovými předměty. Musí být zachovány 2 m odstupy. Konzumace občerstvení je možná minimálně 10 m od výdejního okénka.
  • U vstupu na WC nebo do prostor prodejen, pokladen je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou.

Další informace naleznete zde